Duminică, 6 iunie 2010, de la ora 11.00, la Sala ATELIER a Teatrului Național București, Vintilă Mihăilescu va susține o conferință cu tema La început a fost cultura?

"Dezvoltarea societăţii nu este altceva decît dezvoltarea ideilor sale – afirma Mihail Kogălniceanu la 1845. Societatea este „un fapt care se petrece în minte; existenţa sa este o idee” – afirma la rîndul său profesorul Eugeniu Speranţia peste aproape un secol. De la Iorga şi Pârvan la Blaga sau Cioran, aproape toţi gînditorii români împărtăşesc această primaritate a Culturii, a originii in mente a socialului – fie că aceasta este numită idee, arhetip, stil cultural, structură psihică sau mentalitate. Convingerea alternativă, formulată de Goethe, de pildă, că la început a fost acţiunea,  fapta şi nu cuvîntul, nu pare să fi atras pe mulţi dintre compatrioţii noştri. Este ceea ce antropologul britanic Edmund Leach descrie ca lupta paradigmatică dintre „raţionalismul metodologic” şi „empirismul metodologic”, care a traversat istoria gîndirii sociale europene dar care la noi pare să fii dat câştig de cauză încă de la început raţionalismului. De unde ni se trage această preferinţă exclusivistă şi care sunt implicaţiile ei în trecut şi în prezent? Ce rol a jucat intelectualitatea română de ieri şi de azi în impunerea acestei viziuni? Iată principalele întrebări la care va încerca să răspundă conferinţa de faţă." (Vintilă Mihăilescu)

Rezervările se pot face la numărul 021.314.71.71 al Agenţiei de bilete a TNB.