Editura Liternet a pregătit un volum special: discursul de recepție în Academia Română al academicianului Solomon Marcus. Intitulat Singurătatea matematicianului, acesta este urmat de răspunsuri și ecouri. Discursul a fost susţinut pe 27 martie 2008, iar editura Liternet, prin publicarea acestei cărți electronice, face un gest care restabilește normalitatea. În țările cu tradiție academică, discursurile de recepție sau cursurile inaugurale ținute în universități de elită sunt publicate de mari edituri, se organizează dezbateri, numere de revistă etc. Aceste texte devin puncte de reper pe harta culturală.

Cum în România matematica nu a făcut niciodată parte din "marea cultură" (această critică o regăsim și în textul lui Solomon Marcus), nici editurile clasice nu s-au înghesuit să publice discursul. Nu știu ce au pierdut! În această carte se găsește nu numai o pledoarie pentru matematica vie, creativă și surprinzătoare, ci și descrierea cauzelor care au dus la starea precară a dezbaterii intelectuale contemporane. Solomon Marcus face un pas înainte oferind și soluțiile.

Solomon Marcus: "Acceptăm cu greu şi de multe ori respingem realitatea în care trăim. Cunoaşterea s-a globalizat, cercetarea s-a globalizat şi ea, monitorizarea şi evaluarea lor se fac la nivel global. Suntem controlaţi de alţii, dar, în măsura în care suntem validaţi, participăm şi noi la procesul de monitorizare şi evaluare a altora. Situaţia este perfect simetrică. Ne aflăm în faţa unei probleme care nu este numai a fiecărui cercetător în parte, ci şi a culturii române în ansamblul ei. Această cultură a fost timidă în ceea ce priveşte comunicarea cu lumea. O inerţie istorică trebuie acum învinsă."

Cartea poate fi descărcată gratuit de pe site-ul Liternet.ro.