atelier Mellon la Colegiul Noua EuropăDe mai bine de un deceniu, ştiinţele religiei se află într-un proces de autochestionare, de revizuiri teoretice. În primul rînd, peisajul religios al modernităţii tîrzii are o pastă mult mai densă şi mai bogată în culori decît prevedeau "teoreticienii secularizării", aplicaţi asupra situaţiei marilor religii în Occidentul postbelic. Întărirea fundamentalismelor (cel islamic, dar şi cel evanghelist nord-american sau grupările tradiţionaliste catolice), inventivitatea postmodernă a religiozităţii