"Mustafa le aruncă câteva de aceste monete, care devin pe loc un motiv de răsboi; băeţii se răped ca să le culeagă de pe gios, se împing, se înjură şi se apucă la bătae; dar ce bătae? Bătae de berbeci! Retrăgându-se îndărăpt cu trei patru paşi, ei se aruncă unii asupra altora şi se ciocnesc cap în cap cu o pornire furioasă; tidvele răsună grozav, dar nu se sfărîmă; căci ele fiind rase şi ecspuse necontenit la soare şi la ploae, dobândesc o tărie ecstraordinară. Pentru un felu, fiecare băet din Tanger e în stare să strice pe capul său o cărămidă de cele mai groase şi mai bine arse. Câte capete de Europei ar sdrobi el pentru o sumă de 20 de franci? Angel caută să resolveze acest problem de statistică şi găseşte cifra colosală de 9,876,543,210 (?)."(Vasile Alecsandri, Călătorii - Misiuni diplomatice , Scrisul Românesc, f.a.)