Au copleşit lumini inegalate
Şi sufletul în contemplări mi-l scald.
Înscrise hotărîrile curate,
Cum Tablele de Legi în dur bazalt,

 


Că dragostei fugind neînturnate
Acum şi pururi îi rămîn herald.
Ninsoarea stelelor dintru înalt
Asupră-mi arde trainice carate.

Monodic, ursitor, presusul scald
Pe coarda amintirii iarăşi bate.
Recluziune. Sumbră voluptate!
Nespus de rece şi nespus de cald,
În jurul meu asemeni unui fald
Înfăşură-te deci, singurătate!

din volumul Ultima Thule, Editura Humanitas, 2015.