Colaboratorul nostru care scrie săptămînal despre „ce i se-ntîmplă” îşi lansează un nou volum: Cărţile care ne-au făcut oameni. Vineri, 10 decembrie, ora 18.30, la Galeria Galateca (în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” din Bucureşti, str. C. A. Rosetti nr. 2-6).

Despre ce este vorba ne spune chiar Dan C. Mihăilescu:

„De cînd sînt «Omul care aduce cartea», am fost întrebat, în repetate rînduri şi în cele mai variate contexte, «care sînt cărţile de căpătîi ale unui om adevărat», ba chiar somat să dau zece, douăzeci de titluri de lecturi formatoare.

Ce-ar fi, mi-am zis, să adunăm zece, douăzeci de personalităţi culturale din Romînia de azi – fiecare fiind, în domeniul său, o energie benefic-iradiantă, de mult recunoscută public – care să-şi mărturisească revelaţiile citirii fermecător-terapeutice?

Îmi îngădui să cred că, în funcţie de simpatia pentru unul sau altul dintre autorii cuprinşi în sfera nostalgică a evocărilor de faţă, cititorii-părinţi (şi mai ales bunici) îşi vor îndemna fiii şi nepoţii cu mai multă hotărîre şi seninătate către un titlu sau altul, odată ce ele, titlurile, i-au făcut oameni pe Ana Blandiana, Lucian Boia, Mircea Cărtărescu, Ştefan Cîlţia, Livius Ciocîrlie, Andrei Cornea, Neagu Djuvara, Gabriel Liiceanu, Nicolae Manolescu, Mihai Măniuţiu, Dan C. Mihăilescu, Horia-Roman Patapievici, Ioana Pîrvulescu, Irina Petrescu, Andrei Pleşu, Victor Rebengiuc, Alex Ştefănescu, Valeriu Stoica, Ion Vianu”.