Căutînd pe www.sibiu2007.ro, bunul internaut descoperă cu stupoare că, în cele douăsprezece luni în care Sibiul este buricul cultural al lumii, nu e vreme decît de 9 proiecte destinate literaturii, adică 1 la patruzeci de zile. Dacă ne întrebăm cum o fi fost la alţii şi accesăm la repezeală site-ul oraşului Cork, capitală culturală europeană în 2005 (www.cork2005.ie), numărăm aproape 75 de proiecte dedicate literaturii. Vreo 6 pe lună, deci.Răul nu e însă atît de mic, nu stă adică numai în cantitate, dar şi în calitate. Căci, iată cele 9 proiecte: "Creaţie şi Comunicare în Biblio-ateliere culturale" (Biblioteca Judeţeană ASTRA), "Europa - un patrimoniu cultural comun prin Lectură - Cultură - Natură" (tot Biblioteca ASTRA), "Experienţa Eu-lui în literatura europeană din Est şi din Vest" (Academia Evanghelică Transilvania), "Prezentarea Marelui Ducat al Luxemburgului în revista Transilvania" (Universitatea din Luxemburg şi revista Transilvania), "Reeditarea ediţiei în engleză a Ghidului sectorului cultural românesc" (Asociaţia Ecumest), "Sibiu-Luxemburg-Bucureşti: Dialogul culturilor" (Fundaţia Culturală "Secolul 21"), "Simpozionul Internaţional de Ceramică - Ediţia a XXXIX-a. Editarea volumului Keramische Oberflächen und ihre Gestaltung" (Complexul Naţional Muzeal ASTRA), "Tîrg Internaţional de Carte Honterus" (Editura & Tipografia Honterus) şi, în fine, "Tîrgul Naţional de Carte şi Revistă Religioasă" (TNCRR), ediţia a VIII-a (Asociaţia Scriptus).Ce e de observat în indigesta enumerare de mai sus? Mai întîi, nu se înţelege prea bine ce legătură are cu literatura a XXXIX-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Ceramică. Să trecem - poate o fi vorba de inscripţiile de pe oale (în fond, un poet, tată de parlamentară, a scris o sumă de Inscripţii). Apoi, în lista proiectelor apar două tîrguri de carte: remarcabile, dar numai tangente literaturii propriu-zise. În ce priveşte cele două proiecte ale Bibliotecii ASTRA, doar primul are de-a face cu creaţia literară: "Biblio-atelierele culturale vor reprezenta laboratoare ad-hoc de creaţie şi comunicare deschise publicului larg. Biblio-atelierele se vor aplica pe patru module: creaţie literară şi expresie teatrală, creaţie plastică şi artizanală, activităţi ludice (dans şi muzică), artă vizuală (fotografie, tehnici multimedia etc.)" - se spune în textul de prezentare a evenimentului; al doilea, cu toată generozitatea pompoasă a titlului, urmăreşte doar "realizarea de tipărituri şi evenimente, în vederea promovării valorilor comune de patrimoniu (ex-libris, carte veche străină, cartografii, corespondenţă, manuscrise, cărţi poştale, fotografii, personalităţi, tradiţie şi inovaţie culturală etc.) existente în biblioteca publică sibiană, precum şi în colecţiile bibliotecilor publice, partenere, din ţară şi străinătate". La fel, utila "reeditare a ediţiei" Ghidului sectorului cultural românesc nu ţine cu nimic de literatură. Pe lîngă primul proiect al Biliotecii ASTRA, mai rămîn, propriu-zis legate de cultura literară, cele două proiecte ale revistelor şi proiectul Academiei Evanghelice Transilvania (care, graţie quijotismului profesorului şi poetului Eug