În anul 2011, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a înregistrat 465 de petiţii, un total care este foarte apropiat de cel din anul anterior (478 de petiţii). În anul 2011, constatăm că se păstrează tendinţa evolutivă din anii anteriori, neînregistrîndu-se aspecte deosebite faţă de ultimii ani. Astfel, după cristalizarea competenţelor instituţiei, maximele anuale ale petiţiilor s-au stabilizat în marja cuantumului de 400-500. Maximele de 836-837 de petiţii – înregistrate în anul 2007, respectiv 2008 – nu au mai fost atinse. Totuşi, numărul total al petiţiilor, aproximativ constant, relevă faptul că sînt persistente anumite probleme la nivelul societăţii, identificate de cei care s-au adresat CNCD ca fiind inechităţi.

● Se observă că, în ultimii trei ani de activitate CNCD, pentru cîteva criterii se înregistrează o dinamică. Astfel, în 2011, pentru petiţiile în relaţie cu criteriul „orientare sexuală“ s-au primit dublul petiţiilor de anul trecut (în număr relativ nu se înregistrează o creştere spectaculoasă: 1,72% în anul 2011, faţă de 0,84% în anul 2010). Această creştere sensibilă a petiţiilor pentru acest criteriu se poate explica printr-o mai mare vizibilitate a politicilor publice desfăşurate în anul 2011. Pentru petiţiile corespondente criteriului „convingeri“ se poate constata o diminuare constantă în ultimii trei ani (2,46%, 0,84%, 0,43% în 2011).

● Şi pentru petiţiile primite în relaţie cu criteriul „categorie defavorizată“ se constată o evoluţie crescătoare, atît din punct de vedere procentual, precum şi în număr absolut. Acest fapt poate să-şi găsească explicaţia şi în faptul că, în ultimii ani, pe fondul crizei economice, situaţiile identificate de diferite persoane şi prezentate la CNCD spre soluţionare s-au aflat – cel puţin în percepţia acestora – în corelaţie cu discriminarea.

● În situaţia petiţiilor înregistrate pentru celelalte criterii prevăzute de legislaţie se remarcă o constanţă atît din punct de vedere procentual, precum şi la nivel de număr absolut. Se poate vorbi, astfel, de o persistenţă a problematicii discriminării la nivelul societăţii.

● Se constată faptul că în totalul petiţiilor primite în anul 2011 se regăsesc aproape toate criteriile de discriminare (excepţie criteriul „rasă“, petiţii care se pot cumula la criteriul „etnie“). La nivelul tuturor anilor, de la începutul activităţii instituţiei, se păstrează prezenţa petiţiilor pentru majoritatea criteriilor prevăzute de legislaţie.

(Din Raportul de activitate pe anul 2011 al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării)