83.200 de elevi care învaţă latina în Germania. 70.000 în Austria. Triumful şoricelului latin în Marea Britanie! 

Barbara Bell ia un prestigios premiu de 5000 de lire. Şoricelul Minimus, al cărui curs de latină pentru şcoala primară s-a vîndut deja în 60.000 de exemplare şi este folosit în 1500 de şcoli, a reuşit din nou. Autoarea lui, Barbara Bell, a cîştigat primul premiu al Asociaţiei Clasice atribuit „persoanei care a făcut cel mai mult pentru promovarea studiului limbii, literaturii şi civilizaţiei Greciei şi Romei antice“. 

Doamna Bell, profesoară de clasice la Clifton High School for Girls din Bristol, explică ce anume a determinat-o să scoată manualul: „Cînd lucram cu Asociaţia Unită a Profesorilor de Clasice, primeam nenumărate întrebări despre cum se predă latina copiilor. Eram, de asemenea, preocupată de cum înţeleg copiii gramatica latină. Eu învăţasem toată gramatica engleză prin latină. De aceea, m-am decis să scriu o introducere simplă a latinei pentru copii. Ideea e să facem latina accesibilă acestora. Acum, copii de şase ani vin să îmi spună că latina e cool – Lingua Latina mirabilis est!“ 

Minimus, publicată de Cambridge University Press, introduce latina copiilor între 7 şi 13 ani. 

Cartea are drept personaje membrii unei familii care locuieşte în Vidolandia, aproape de zidul lui Hadrian: Flavius, comandantul fortului; soţia sa Lepinda; cei trei copii ai lor; sclavii lor; pisica lor Vibrissa – şi şoricelul Minimus. Elevii învaţă atît gramatica şi vocabularul latin de bază, cît şi istoria şi cultura Britaniei Romane. Minimus – Starting Out in Latin, pentru 7-10 ani, a fost publicat în 1999 şi urmat de Minimus secundus – Moving on in Latin, pentru 11-13 ani. Cărţile Minimus sînt ilustrate de Helen Forte (mai multe informaţii pe www.minimus.com., http://www.classicalassociation.org/CA%20Prize/Barbara%20Bell.pdf).

În special în România, în care se vorbeşte o limbă latină, dar slab reprezentată în licee, ar trebui luat în considerare un nou început al studiului acesteia în şcoala primară, ca să se treacă treptat spre aprofundarea lui din liceu. Acest lucru îşi arată pe deplin utilitatea atunci cînd elevii încep să înţeleagă rădăcinile limbii lor şi, în acelaşi timp, fundamentele civilizaţiei europene, citind mituri europene originale şi texte despre personalităţi importante greceşti şi romane. Retorica, abilitatea de a citi şi de a scrie sînt chei ale succesului în societatea noastră. Şi liceele pedagogice ar trebui să pregătească profesori de latină care să predea în şcoala generală. Cărţi frumoase precum cea a Barbarei Bell pot fi folosite pentru aceasta, pînă vor apărea unele asemănătoare în fiecare ţară.

traducere de Iaromira POPOVICI  

Alfred Reitmeyer este președintele Euroclassica (Federația Europeană a Asociațiilor Profesorilor de Limbi și Civilizații Clasice).