Un studiu sociologic, publicat în RDG în 1978, avînd ca principal scop evaluarea performanţei cititorilor, dar şi o contrabalansare suficient de apăsată a teoriilor receptării (Groeben şi Schmidt) din RFG, trăgea, printre altele, următoarea concluzie: "clasa muncitoare nu este doar clasa dominantă într-o manieră absolută; viziunea sa asupra lumii şi activitatea sa concretă conţin şi produc cea mai profundă bogăţie de relaţii practice şi spirituale, determinante pentru o societate socialistă dezvoltată" (Dietrich Sommer, Funcţie şi efect). Între studiile "recepţioniste" care încercau, la acea dată, schiţarea cititorului real - cu gusturile, idiosincraziile, posibilităţile, nivelul şi limitele sale -, grupul redegist, cu concluziile lui ideologic-propagandiste (grup care nu furniza în "studiul" final nici măcar chestionarele ce determinaseră incredibilele răspunsuri), a fost mai mult decît ironizat. Însă studiul acesta e, probabil, unica anchetă sociologică dintr-o ţară comunistă care încerca să afle cum, ce, cît, de ce citesc cititorii normali, în condiţii profund anormale.La noi nu au existat asemenea studii şi, din cîte ştiu, nu există nici acum. "Recuperarea" cititorului din vremurile intens ideologizate ale cenzurii, croşetelor, fondurilor speciale, fotocopiilor ilizibile după cîteva manipulări nu se mai poate face azi decît prin istoriile la firul ierbii, prin poveşti mai mult sau mai puţin personale, căci lucrurile se coagulează mereu în jurul aceloraşi subterfugii, arte ale fugii, breşe ale sistemului... O istorie a lecturii în timpul comunismului ar trebui să cuprindă - pe lîngă scriitori interzişi (în diferite etape) sau brusc conformişti (în altele) - capitole bizare precum "trocul cu cărţi", "cărţile la pachet" sau "epurări şi salvări". Neavînd deloc iluzia acestei (imposibile) recuperări, am încercat în acest dosar o schiţare a "patimilor" cititorului profesionist (din zona umanistă) în căutarea unor cărţi necesare. Cititorul real este invitat - în măsura în care-l mai interesează subiectul - să răspundă la chestionarul de mai jos al profesorului Vintilă Mihăilescu. Portretul robot al acestui cititor - ţinta nemărturisită a numărului de faţă - va putea fi, astfel, privit în ochi foarte curînd! (S. S.)