Un lamento generalizat în mediul educațional, cuprinzîndu-i aici și pe profesori, dar și pe părinți, deplînge, pe bună dreptate, scăderea interesului pentru lectură al elevilor. Cauzele fenomenului sînt multiple, începînd de la multiplicarea mijloacelor de asigurare a divertismentului pînă la limitările pe care, din perspectiva unei lecturi de identificare, le au textele propuse de canonul școlar. Că acest gust se cultivă încă din clasele primare și gimnaziu e o evidență, iar faptul că acestor elevi nu le poți forma un atașament real față de literatură cu texte în care universul lor de idei, de interese și de emoții nu se regăsește, e iar evident.

Pornind de la observații similare, mediul educațional nonformal a încercat de-a lungul timpului să găsească alternative coerente și eficiente care să genereze interesul elevilor pentru lectură. Un exemplu în acest sens îl reprezentă „Cercurile de lectură“, un program de cercetare didactică pe problemele lecturii la copii și adolescenți care funcționează în cadrul ANPRO − asociație profesională a profesorilor de română (www.anpro.ro). Demarat în anul 2004, proiectul pune în centru cititorul elev, cu scopul stimulării interesului pentru lectură în compensație la dezinteresul generat de lectura metodică (școlară). Apropierea empatică de literatură, propunerea literaturii ca mijloc de înţelegere a sensului acţiunilor umane și a propriei vieţi, raportarea critică și dezinhibată la valorile prezente în cărţile citite reprezintă obiectivele acestui proiect. Cu timpul, programul s-a dezvoltat, urmărindu-și scopul nu numai în cercuri, ci și în ateliere de lectură/scriere (opționale/activități semiformale) și în orele de la clasă, generînd cursuri de formare, precum și proiecte de cercetare ale căror rezultate sînt valorificate în revista Consilierul de lectură și în volume tematice de didactica narativă a lecturii.

Între activitățile proiectului se numără „Lecturiadele elevilor“ − alternative nonformale la olimpiadele școlare. Este vorba despre concursuri anuale tematice, online și „față în față“, organizate în parteneriat cu şcoli şi instituţii culturale din întreaga țară. Deschise tuturor elevilor, în cadrul acestora accentul se pune nu pe spiritul de competiţie, ci pe împărtăşirea unor experienţe de lectură/scriere cu rol formator şi pe crearea sentimentului de apartenenţă la aceeaşi comunitate de cititori. Desfășurat în proporție covîrșitoare pe bază de voluntariat, programul s-a bucurat în timp de sprijinul unor edituri și, din 2012, „Lecturiadele elevilor“, în urma depunerii unor proiecte CAEN (Calendarul activităților educative), primesc un sprijin financiar modic din partea Ministerului Educației.

Fiind centenarul, evenimentul din acest an, desfășurat în săptămîna 3-7 septembrie, a stat sub semnul acestuia, purtînd titlul „Un secol de istorie și istorii“ și avînd motto-ul „D-apoi cum să nu fie, dac-o fost“. Față de festivismele patriotarde, cu iz de naționalism ieftin, ludicul și bunul-gust au stat la baza secțiunilor activităților și ar fi suficient să enumăr cîteva dintre acestea: „Istorie și istorii din «caseta cu amintiri»“, „Istorie cu bătălii și istorie de rîs“, „Istorie retrăită“, „Istorii puzzle“, „Istoria mea care se face“, „Istorii coapte“ etc. Pe parcursul celor cinci zile, elevii, împreună cu profesorii care i-au însoțit și care au participat la toate activitățiile, cot la cot, nu doar ca privitori, au fost implicați în activități de lectură, de scriere, de ilustrare, în întîlniri cu scriitori, în dezbateri, într-un ritm alert. Am vorbit cu cîțiva dintre profesori, care, la sfîrșitul cîte unei zile, cu un zîmbet larg pe chip, își manifestau încîntarea unei oboseli satisfăcute. Nimic formal, dar nimic lăsat la voia întîmplării. Doamna profesoară Monica Onojescu, amfitrioana evenimentului, este, cum bine știu cei care o cunosc, o organizatoare care nu scapă nimic de sub atenție. Tot dînsa a avut ideea ca anul acesta întregul eveniment să se desfășoare în jurul unei antologii de proză scurtă. În ultimele luni, douăzeci de scriitori au fost provocați să scrie cîte un text în care să surprindă, prin ochii unor copii, evenimente din ultimii 100 de ani. Au răspuns provocării – spicuiesc cîteva nume – Veronica D. Niculescu, Marius Chivu, Adina Popescu, Victoria Pătrașcu, Doina Ruști, Florin Bican, Alex Moldovan, Bogdan Răileanu, Ciprian Măceșaru și alții, pe care cine va vrea îi va descoperi la momentul potrivit. Aflată în etapa de redactare, antologia, care va apărea la Editura -Arthur, va fi ilustrată cu desenele elevilor care au participat la „Lecturiadă“. Concret, pe ateliere, uneori îndrumați de doi graficieni excelenți, Adrian Barbu și Maria Surducan, elevii au produs ilustrația viitoarei antologii.

Am avut bucuria de a mă întîlni și eu într-o seară cu copiii, invitat fiind pentru a dialoga cu ei despre textul propus de mine și despre orice altceva, la fel cum în alte seri au fost invitați scriitorii Florin Bican și Alex Moldovan. Ne-am distrat pe cinste și ne am dat sufletul sub tirul întrebărilor și al bunei dispoziții. Copii vii, profesori activi, pe care i-aș ruga doar să i lase mai mult pe elevi să întrebe, chiar dacă și ei au curiozități (of, sper să nu fie cu supărare!), atmosferă de relaxare în librăria Book Corner, unde au avut loc întîlnirile. Un excelent final de vacanță, într-o desfășurare neconvențională, chiar dacă riguros organizată, care ne face să așteptăm cu sufletul la gură viitoarea antologie și să confirmăm că da, se poate, se poate și altfel decît cu festivisme ieftine, cu discursuri găunoase sau cu texte obosite, se poate și fără formalisme patriotarde să iubești literatura și să-ți iubești țara, cu istoria ei mare și istoriile ei mici. 

Horia Corcheș este scriitor și profesor de limba și literatura română.