Junot Díaz, Scurta şi minunata viaţă a lui Oscar Wao
 traducere din limba engleză de Daniela Rogobete, Colecţia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 2008.


Romanul lui Junot Díaz a apărut în 2007 şi a fost rapid premiat. În 2008 a fost premiat din nou, iar spre finele lui 2009 a fost declarat de The New York Magazine cea mai bună carte a ultimilor zece ani (din SUA, se subînţelege – autorul, dominican de origine, trăind în Statele Unite).Aşa o fi, de ce nu? În fond, Scurta şi minunata viaţă a lui Oscar Wao e o carte bogată şi derutantă, cu multă poveste, dar şi cu multă inginerie în construcţia discursului. Junot Díaz nu-şi refuză mai nimic din clişeele prozei latino-americane, însă le metisează cu jocurile textuale postmoderne, creînd un soi de ironie magică. Graţie ei, graţie acestui amestec de vînă epică groasă şi perpetuu giumbuşluc narativ, romanul va fi în primul rînd o proză-spectacol, şi abia apoi o istorie a unui protagonist cu o anume identitate.

Oscar Wao – dominican din New Jersey, obez, tocilar, pasionat de SF şi de femei, dar blestemat să rămînă pămîntean şi virgin – va fi pretextul unei ample poveşti „latino“ (cu dictatorul macho, cu torturi, crime, trestie de zahăr, amoruri înfocate, copii pierduţi şi regăsiţi, plus supranaturalul „obligatoriu“). Ficţiunea istoriei de familie se întîlneşte aici cu secvenţe din istoria reală a Republicii Dominicane, joacă în toate registrele cu putinţă, stradale sau eterate, traductibile sau intraductibile, ţesînd naraţiuni paralele în note de subsol, alternînd povestitorii, răsucind pateticul în rizibil, construind fraze de anverguri mereu imprevizibile, de la doar două vorbe pînă la două pagini şi jumătate etc.

Un material perfect şi superb pentru un seminar de creative writing.