A apărut recent un nou volum (XI-XII/2007-2008) al revistei Archaeus, dedicată studiilor de istorie a religiilor. E primul număr editat nu numai de Asociaţia română de istorie a religiilor (engl. RAHR), cea care a fondat în 1997 Archaeus, ci şi de nou înfiinţatul Institut de Istorie a Religiilor al Academiei Române. E de asemenea numărul unde încep să fie publicate lucrările celui de-al 6-lea Congres al Asociaţiei europene de studii religioase şi ale Conferinţei speciale a Asociaţiei internaţionale de istorie a religiilor, care au avut loc în septembrie 2006 la Bucureşti, fiind cunoscute, mai pe scurt, drept primul Congres european de istorie a religiilor ţinut în România. Drumul studiilor religioase de la cercetări personale sau de grup restrîns la instituţionalizare e astfel încă o dată marcat.În deceniul precedent, au existat nuclee de studii religioase în universităţi, în instituţii academice şi culturale (la Facultatea de Filozofie din Bucureşti cursurile de filozofie a religiei şi de angelologie ale profesorului Andrei Pleşu, cercetările întreprinse la Institutul de Studii Sud-Est Europene, Institutul de Studii Orientale, Colegiul Noua Europă, Institutul Rom